Rezerwacja telefoniczna 14 625 72 03

Snooker

Gra jest rozgrywana na stołach do bilardu angielskiego piętnastoma bilami czerwonymi i sześcioma tzw. kolorowymi. Rozmieszczenie bil oraz opis stołu są przedstawione na rysunku:

Punkty w grze przyznawane są za poprawne wbijanie bil oraz popełniane faule przez przeciwnika. Każda z bil ma swoje miejsce na stole i swą wartość:

Należy wbijać naprzemiennie bilę czerwoną i kolorową (dowolną). Po wbiciu, bila kolorowa wraca na stół. Gdy na stole zabraknie już bil czerwonych, wbite muszą zostać kolejno kolorowe według ich rosnących wartości.

Zawodnik dokonujący otwarcia partii (tzw. frame) jest wyłaniany metodą losowania. Kolejne frame’y są otwierane na zmianę przez obu graczy z białą bilą ustawianą w obszarze strefy „D”.

Bile kolorowe wbite z faulem lub wybite poza stół wracają na swoje miejsce na stole. Jeżeli dany punkt jest zajęty, bilę ustawia się w wolnym punkcie o największej wartości. Jeżeli biała bila ma być rozgrywana z pozycji „w ręce” należy ją ustawić w dowolnym punkcie strefy „D”.

Za każdy faul zawodnika jego przeciwnik otrzymuje odpowiednią ilość punktów. W przypadku popełnienia wielu fauli, przyznawana jest maksymalna dla tego strzału wartość punktowa kary. Przeciwnik może zrezygnować z przejęcia gry i nakazać dalszą grę popełniającemu faul. Kara jest równa wartości bili zagrywanej lub branej pod uwagę w czasie uderzania, jednak minimalna ilość punktów przyznawana przeciwnikowi za faul wynosi 4.

Faul następuje w momencie:

Gdy bila rozgrywająca dotyka innej bili ogłasza się tzw. „dotykającą bilę” („touching ball”). Zawodnik nie może w czasie uderzenia poruszyć tej bili, aby nie dopuścić do pchnięcia.

Jeżeli po faulu bila biała znalazła się w pozycji „snooker” – nie można trafić żadnej z rozgrywanych bil z obu stron (są zasłonięte), ogłasza się „wolną bilę” („free ball”). Zawodnik wybiera wtedy dowolną bilę jako rozgrywaną. Ma ona wtedy wartość bili, którą miał rozgrywać. Kolejne uderzenie wykonywane jest według normalnego porządku.

W przypadku, gdy na stole pozostaje już tylko czarna bila, jej wbicie lub faul kończy partię.Jeżeli zawodnicy uzyskaliby równą ilość punktów należy bilę czarną umieścić na wyznaczonym do tego punkcie. Następnie odbywa się losowanie prawa do decyzji o tym, kto rozpocznie grę z pozycji „biała w ręce”. Wbicie czarnej lub spowodowanie faulu kończy frame.