Rezerwacja telefoniczna 14 625 72 03

14 / 1

OGÓLNY CEL GRY
Gra w 14/1 polega na każdorazowej deklaracji wbijanej bili i łuzy, do której bila zostanie wbita. Procedura ta jest kontynuowana przez zawodnika, dopóki nie popełni on faulu lub chybi zapowiedzianą bilą do zadeklarowanej łuzy. Za każdy prawidłowo wykonany strzał zakończony wbiciem określonej bili do określonej łuzy, zawodnik nagradzany jest jednym punktem. Zawodnik może wbijać 14 kolejnych bil. Natomiast przed wbiciem ostatniej bili pozostałej na stole należy umieścić na stole z powrotem 14 pozostałych bil tak, jak przy rozpoczęciu gry, z tym, że szczyt trójkąta pozostaje wolny. Zawodnik usiłuje umieścić w łuzie ostatnią bilę pozostałą z poprzedniego trójkąta tak, aby jednocześnie rozbić pozostałe bile i móc dalej kontynuować grę. Zawodnik, który zgromadzi wcześniej określoną liczbę punktów (zwykle 150 punktów w grach wielkoturniejowych lub uzgodnioną ilość w zwykłych spotkaniach) niż jego przeciwnik, wygrywa partię.

LICZBA ZAWODNIKÓW
Dwóch grających lub dwie drużyny.

STOSOWANE BILE
Standardowy zestaw bil numerowanych od 1 do 15 plus biała bila rozgrywająca.

POCZĄTKOWE ROZMIESZCZENIE BIL
Jest to standardowe rozmieszczenie w kształcie trójkąta ze szczytową bilą w punkcie głównym stołu, bila nr 1 w prawym wierzchołku przy podstawie trójkąta, a bila nr 5 w lewym wierzchołku przy podstawie trójkąta. Pozostałe bile są rozmieszczone dowolnie i muszą ściśle przylegać do siebie.

PUNKTACJA
Każda bila wbita prawidłowo liczona jest jako 1 punkt dla zawodnika.

ROZBICIE OTWIERAJĄCE
Zawodnik rozpoczynający musi:

Niespełnienie przynajmniej jednego z tych warunków traktuje się jako złamanie wymogów rozpoczęcia gry. Powyższe – naruszenie karane jest ujęciem dwóch punktów zawodnikowi. Ponadto przeciwnik ma wybór:
zaakceptować sytuację na stole i kontynuować grę z pozycji, w jakiej zatrzymały się bile lub zażądać ponownego ułożenia bil do rozbicia i ponownego rozpoczęcia gry przez poprzednika.

Wybrany sposób należy powtarzać aż zostaną spełnione wszystkie wymogi rozbicia otwierającego lub przeciwnik zaakceptuje sytuację na stole po złym rozbiciu lub zawodnik otwierający popełni faul. Przepis odnośnie trzech kolejnych fauli nie ma tutaj zastosowania. Jeśli natomiast po prawidłowym rozbiciu biała bila wpadnie do łuzy, to następuje faul i zawodnik zostaje ukarany jednym punktem ujemnym według przepisów o trzech kolejnych faulach. Przeciwnik wchodzący do gry jest nagradzany możliwością wykonania uderzenia z białą bilą w ręku sprzed linii bazy, a pozostałe bile pozostają na swoich miejscach.