Rezerwacja telefoniczna 14 625 72 03

Karambol

Każdy z graczy ma swoją bilę rozgrywającą – białą (dla odróżnienia jedna z nich jest oznaczona kropką – tzw. bila pikowa, czasami jest koloru żółtego), którą otrzymuje poprzez losowanie. Trzecia bila (wspólna) jest koloru czerwonego.

Pierwszeństwo rozpoczęcia partii ma zawodnik, który wygra rozgrywkę wstępną o rozbicie – tzw. losowanie a’ la bande. Bile białe umieszcza się na linii początkowej i uderza je w kierunku przeciwległej bandy tak, aby po odbiciu zatrzymały się jak najbliżej bandy dolnej. Zawodnik, którego bila znalazła się bliżej, zwycięża. Bile nie mogą się zderzyć, ani dotknąć bili czerwonej.

Celem gry jest dokonanie jak największej liczby zderzeń (carambolage). Za każde jest przyznawany jeden punkt. Zderzenie następuje w momencie, gdy bila zawodnika dotknie obu pozostałych bil. W niektórych odmianach gry muszą być zachowane jeszcze dodatkowe warunki. Gra toczy się do momentu uzyskania określonej ilości punktów.

Błąd i strata kolejki następuje w przypadku, gdy:

Gra z bandami (jeu de bandes):
Jedna banda – zanim dojdzie do zderzenia bila zawodnika musi uderzyć w co najmniej jedną bandę
Trzy bandy – bila gracza musi uderzyć w bandy co najmniej trzy razy zanim dojdzie do zderzenia

Gra otwarta:
Zawodnicy mogą dokonywać dowolną ilość zderzeń na całym stole poza tzw. strefami zabronionymi, które są odgórnie ustalane i oznaczane na suknie. W danej strefie gracz może tylko raz dokonać zderzenia. Przy następnym musi wyprowadzić jedną z bil z danej strefy (bila ta może do niej wrócić).